Online Training Stress bij HoogBegaafdheid

Deze training is bedoeld voor professionals die werken of gaan werken met kinderen en/of jongeren met kenmerken van hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit. 

De training is voor hulpverlening gericht op het begeleiden in een één op één setting zoals talentbegeleiders, jeugdprofessionals, jeugdhulpverleners, orthopedagogen, psychologen, coaches etc.

De training is voor het onderwijs (vanaf midden-bovenbouw)  bedoeld voor docenten binnen primair en voortgezet onderwijs waarbij onderwijs wordt gegeven aan kinderen met hoogbegaafde kenmerken zoals plusklas, voltijds of deeltijds HB onderwijs, of mentorlesuren.

In de training is de basis hetzelfde, maar zullen de opdrachten opgesplitst worden in voor ‘hulpverlening’ en ‘onderwijs’.

Wat leer je?

Je leert in deze training over hoogbegaafdheid en stress op welke manier hoogbegaafdheid en stress aan elkaar gerelateerd kunnen zijn en vooral wat je ermee kunt DOEN! Je leert hoe je je eigen stressregulatie kunt versterken zodat je je cliënten of leerlingen kunt ondersteunen bij hun proces van het versterken van hun stressregulatie. 

DOELEN ONDERWIJS:

 • Gevoel van veiligheid vergroten in de klas,
 • Je ervaart meer rust en balans in je eigen stressregulatie,
 • Psycho-educatie hoogbegaafdheid en stress,
 • Inzicht in onderscheid ‘ik’ en je ‘stress-ik’,
 • Het effect hiervan in de klas,
 • Stress-gestuurd gedrag verminderen,
 • Niet meer reageren op gedrag maar op behoefte,
 • Verbinding in de groep vergroten,
 • Meer rust en balans in de groep.

DOELEN HULPVERLENING:

 • Gevoel van veiligheid vergroten bij je cliënt en in het gezin van de cliënt,
 • Je ervaart meer rust en balans in je eigen stressregulatie,
 • Psycho-educatie hoogbegaafdheid en stress,
 • Inzicht in onderscheid ‘ik’en je ‘stress-ik’. 
 • Het effect hiervan op de in het gezin van je cliënt,
 • Stress-gestuurd gedrag verminderen,
 • Leren reageren op behoefte in plaats van gedrag,
 • Verbinding in het gezin vergroten.
 • Meer rust en balans in het gezin.

OVER- EN ONDERPRIKKELING

Je leert in de training ook over stress door onder- en onderprikkeling van de talenten (overexcitabilities) en welk gedrag daarbij kan horen.

Hierdoor kun je bij de behoefte van het gedrag aansluiten in plaats van te reageren op het gedrag, wat vaak enkel leidt tot nog meer overprikkeling. 

PRAKTISCH EN DIRECT TOEPASBAAR.

De training is met name gericht op de HeartBraining-methode toepassen in je werkpraktijk. Het is praktisch en direct toepasbaar. Je krijgt inzicht in je eigen stressregulatie en leert hoe je deze kunt versterken. Van daaruit leer je hoe je cliënten of leerlingen kunt ondersteunen via co-regulatie. Ze hebben jou in je kalme brein nodig om te kunnen reguleren. 

Inschrijven
Prijs

1.250,- excl. BTW.

€ 1.000,- excl. BTW.

Tijdelijk maar liefst 250 euro korting met vermelding van kortingscode 2024WT.

Hier zijn alle Intenso materialen voor kinderen en jongeren bij inbegrepen. Je krijgt 12 maanden toegang tot de online leeromgeving. 

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats in een online leeromgeving. Het is een volledige zelfstudie training. Je kunt in je eigen tijd en tempo de training doorlopen. De opdrachten zijn reflectief en creatief van aard. Je mag zelf nadenken en je eigen sausje gooien over de methode.

In de online leeromgeving vind je alle lessen en opdrachten. Deze bestaan uit een combinatie van video’s, teksten, visuals etc.

Je vindt er ook een chatmogelijkheid om te kunnen chatten met anderen die deelnemen en met de opleiders. Er is altijd een mogelijkheid tot vragen stellen wanneer je vastloopt of even wilt sparren.

Je ontvangt na afronding van de module toegang tot een volgende module. Dit is om te zorgen dat hoofd, hart en handen aan bod komen wanneer je de module doorloopt.