De Intenso-methode

De Intenso’s zijn vijf draken die de kenmerkende eigenschappen bezitten van de vijf overexcitabilities (Dabrowski). Het zijn de vijf gebieden waarop iemand “overexcitable”kan zijn, namelijk emotioneel, intellectueel, verbeeldend, zintuiglijk en psychomotorisch

Dit betekent dat je op dit gebied gevoeliger bent voor interne en externe prikkels en dat je daarnaast meer intens reageert op deze prikkels dan anderen. 

Overprikkeling en onderprikkeling

Er is gekozen voor draken omdat die overeenkomsten vertonen met de overexcitabilities; ze kunnen je vleugels geven, maar er zit ook vuur in. Bij over- en onderprikkeling kan het leiden tot vuur spuwen. De Intenso’s zijn een vijfling en zij beleven samen avonturen die overeenkomen met de ervaringen die kinderen met sterke overexcitabilities meemaken. 

Op deze wijze wordt er aangesloten bij hun belevingswereld en komt er een positieve kijk op eigenschappen die vaak negatief bekeken of beoordeeld worden zoals te druk zijn, te aanwezig zijn, te emotioneel zijn, te moeilijk denkend zijn, te fantasierijk zijn, en ga zo maar door. De essentie van het hebben van sterke overexcitabilities is dat je voor je omgeving (en voor jezelf) vaak als té ervaren wordt. 

Inzicht in gedrag en behoefte van een kind

Het is belangrijk om deze kinderen te leren hoe zij hun overexcitabilities in kunnen zetten om te kunnen omgaan met hun uitdagingen. Er komt herkenning en erkenning voor de eigenschappen die ze hebben en dit maakt dat er een positieve kijk ontstaat op bepaalde gedragingen die losstaan van wie ze zijn, maar die vaak door de buitenwereld als stempel op hen geplakt wordt.

Een kind dat bijvoorbeeld heel druk genoemd wordt, kan zo leren dat hij even veel Moto’s in zich heeft op dat moment, maar dat dit dus ook weer kan veranderen. Het gedrag dat ontstaat bij overprikkeling en onderprikkeling is precies dat: gedrag. Het is niet wie deze kinderen zijn. Maar omdat dit vaak wel zo beoordeeld en veroordeeld wordt kan dit grote effecten hebben in de ontwikkeling van hun zelfbeeld.

De Intenso-methode is dan ook ontwikkeld om ouders, verzorgers,  en  begeleiders van deze kinderen inzicht te geven in de behoefte onder het gedrag. Op deze manier kan er worden aangesloten bij de onderliggende behoefte. Zo wordt er niet aan symptoombestrijding gedaan, maar wordt er echt gewerkt aan de kern. Zonder dat dit een negatief effect op hun zelfbeeld hoeft te hebben.

De Intenso-methode

De Intenso-methode is ontwikkeld door Saskia Claassens-Hopstaken.

Zij is eigenaresse van Praktijk SAS Jeugd- en Gezinscoaching. In haar praktijk begeleidt zij samen met Stephanie jeugdigen en hun gezinnen vanuit hun specialisatie in (hoog)gevoeligheid en (hoog)begaafdheid.

Naast haar werk in haar praktijk is zij de ontwikkelaar van de Intenso-methode en auteur van de diverse Intenso materialen. 

De Intenso-methode is onderdeel van HeartBraining en komt in alle trainingen dan ook aan bod. 

Het leren over de theorie van prof. Dabrowski gaf Saskia een diep inzicht in zichzelf en in haar proces. Het hielp haar om zichzelf beter te leren begrijpen, accepteren en volledig omarmen. Ze heeft hier onder meer het blog ‘Een beetje verliefd op Dabrowski’ over geschreven. Op de website van Praktijk SAS vind je meerdere blogs waarin haar persoonlijke proces beschreven wordt.

Het ervaren van het effect van deze theorie heeft haar geïnspireerd om deze theorie te gaan vertalen naar kinderen. Zo zijn de Intenso’s ontstaan. Het is haar missie om zoveel mogelijk kinderen dit effect op jonge leeftijd te laten ervaren zodat ze dit kunnen meenemen in hun eigen proces. Inmiddels zijn de Intenso’s ook in de Verenigde Staten aan het werk! Dreams do come true!

Het is mogelijk om workshops, lezingen of studiedagen over de Intenso-methode te boeken. Neem hiervoor contact op via e-mail of telefoon.